Marie
Vinding
Gøttler

Cand.Mag. Studerende
Læring- og Forandringsprocesser

protræt 90x90px

Læring
formidling
Kommunikation
Konflikthåndtering